HTML tags ~ Panduan Membina Blog

HTML tags

HTML tags adalah merupakan adalah merupakan kod-kod yang digunakan pakai dalam HTML itu sendiri. Tag ini jika digunakan, tidak akan dipaparkan di dalam posting blog anda kerana telah diubah kepada bentuk paparan. Jika anda cuba menaip tag ini dalam compose mode, tags ini tidak akan kelihatan. Contoh html tags adalah seperti

  • <img src="imej.jpg" width="104" height="142" /> bagi memaparkan imej.
  • <b> untuk tebalkan tulisan (bold)
  • <p>Perenggan</p> bagi membuat perenggan
Bagi membolehkan anda memasukkan tags seperti ini dalam posting anda mahupun komen anda, apa yang perlu dilakukan adalah menukarkannya kepada bentuk yang bukan bermaksud HTML tags iaitu dengan menulisnya seperti berikut untuk memaparkan dalam format di atas.


Apa yang perlu anda faham adalah, akan menghasilkan tanda 'lebih kecil' ( < ) manakala akan menghasilkan tanda 'lebih besar' ( > ), maka kod itu tidak akan dibaca sebagai satu tag html.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails