Menukar header dengan grafik

Dengan blogger terkini anda mampu mengubah header blog dengan mudah. Apa yang perlu dilakukan adalah:

  1. login akaun blog anda
  2. pilih layout -> page element
  3. klik edit pada bahagian header
  4. Anda boleh upload grafik dari komputer anda atau gunakan grafik yang sedia ada dengan memasukkan URL grafik berkenaan
  5. Terdapat dua pilihan placement untuk memaparkan grafik yang akan diupload
  • Behind the title .. grafik yang diupload akan kelihatan di belakang tulisan tajuk dan penerangannya.
  • Instead .... Tajuk dan penerangannya tidak akan dipaparkan, hanya grafik yang telah diupload akan kelihatan
Pilihan shrink to fix akan membolehkan grafik yang dimasukkan disesuaikan dengan header anda.

Related Posts with Thumbnails