Auto Read More dengan Thumbnail

  1. Login ke akaun blogger anda
  2. Pergi ke Dashboard > Design > Edit HTML. 
  3. Backup Template anda dahulu untuk mengelakkan sebarang masalah
  4. Tick pada  kotak Expand Widget Templates
  5. Cari kod </head>
  6. Tambah kod di bawah selepas  </head> 


7. Cari </data:post.body>
Gantikan dengan


8. Klik Preview, dan save template

    Related Posts with Thumbnails